DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Meister

Dřevěnné podlahy

Klademe velký důraz na ekologické výrobní postupy a produkty. Z toho má užitek nejen životní prostředí. Zákazník kupující podlahy MEISTER rychle pocítí, že tato fi lozofi e s sebou přináší i vnímatelné přednosti: Nevyrábíme prkna z masivního dřeva, nýbrž pouze dřevěné
podlahy z nášlapem až do 3,6 milimetrů na HDF nosných deskách. Pádové zkoušky v našich laboratořích prokázaly, že tvarově extrémně stabilní HDF stabilizuje také krycí vrstvu z pravého dřeva. Kromě toho lze tyto podlahy velmi snadno pokládat díky rozměrově přesným zaklapávacím spojům.

Byli jsme prvními, kdo zavedl laminátové podlahy Premium s jedinečným postupem přímého tisku. Zde se dekor tiskne přímo na nosnou desku a odpadá použití dekoračního papíru, jako i některé jiné kroky typické pro výrobu klasických laminátových podlah. Porovnávací studie Vysoké školy v Ostwestfalen-Lippe dokazuje, že postup přímého tisku je výrazně šetrnější k životnímu prostředí než běžná výroba laminátu.

U nás naleznete nejen světovou novinku LS 200 Alanto, ale také již druhou generaci podlah, při jejichž výrobě byl použit přímý tisk, kolekci LS 250S. Tuto technologii budeme dále rozvíjet – v zájmu ochrany životního prostředí a k plné spokojenosti Vás, naších zákazníků.

 


Působením přímého slunečního záření dochází u dřeva k typickým změnám barvy. Podle intenzity záření a vlivu působení světla se světlé dřevo stává tmavším a dostává tzv. nažloutlý tón. Tmavá dřeva se naopak stávají světlejšími. U čpavkovaných povrchů reaguje dřevo vlivem chemických činidel změnou barvy dlouhodobě. Například u dubu probíhá proces změn barvy průběžně – přes hnědou až k hnědočerné. U Douglasie proces změn probíhá průběžně přes světlehnědou až do červenohnědé barvy.
Rozdílnost barvy je způsobena rozdíly v chemickém složení jednotlivých dřevin a stromů. Proto také jednotlivé lamely vykazují rozdíly ve vybarvení, které jsou právě pro tyto přírodní materiály typické.

 http://www.podlahy-meister.cz/